PALETOPOJEMNIKI
IBC

Kompleksowe usługi recyklingu i sprzedaży opakowań przemysłowych wielokrotnego użytku

Skup – Regeneracja – Sprzedaż

Kompleksowe usługi recyklingu i sprzedaży opakowań przemysłowych wielokrotnego użytku

Poznaj świat IBC Service

Obejrzyj nasz film korporacyjny i zobacz, jak nasza innowacyjna technologia i zespół ekspertów pomagają w realizacji Twoich projektów. IBC Service – efektywność, którą możesz zobaczyć.

CO OFERUJEMY?

SKUP

Usługa IBC SERVICE polega na odbiorze od Klienta brudnych, zużytych i zanieczyszczonych, ale opróżnionych opakowań, nadających się do ponownego użycia.

REGENERACJA

Nasza firma jest wyspecjalizowaną i wykwalifikowaną firmą recyklingową zajmującą się serwisem, recyklingiem, wtórnym obrotem opakowań przemysłowych wielokrotnego użytku

SPRZEDAŻ

Kontenery IBC obniżają koszty magazynowania i przewozu materiałów płynnych i półpłynnych w porównaniu z innymi typami opakowań.

IBC Service Recycling to spółka prowadząca od 2005 roku wyspecjalizowaną działalność w zakresie recyklingu, serwisu i sprzedaży opakowań przemysłowych typu IBC.

Posiadamy status recyklera, mając możliwość wystawiania dokumentów potwierdzających recykling (DPR) oraz wszelkie niezbędne do prowadzenia działalności decyzje administracyjne. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o posiadane zezwolenie na przetwarzanie odpadów opakowaniowych –Decyzją nr 2977/OS/2020 z dnia 13.11.2020 wydana przez Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach oraz upoważnienie TDT nr TDT. 420 – 5901 – 35/19 z dnia 03.10.2019 wydane przez Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Katowicach.

Misja

Odzyskujemy surowce z odpadów

Wizja

Jako innowacyjna i wiodąca 
firma na rynku odzysku 
i recyklingu odpadów, 
w sposób zrównoważony 
i skuteczny realizujemy ideę gospodarki obiegu zamkniętego

Bądź częścią działań na rzecz zrównoważonego rozwoju!