SKUP OPAKOWAŃ

Opakowania przemysłowe wielokrotnego użytku powstały z myślą o ochronie środowiska i surowców, a także dla zmniejszenia energetycznej konsumpcji. Dlatego tak ważne jest profesjonalne serwisowanie tych opakowań.

Profesjonalny odbiór, recykling i ponowne wykorzystanie opakowań przemysłowych

Usługa IBC SERVICE polega na odbiorze od Klienta brudnych, zużytych i zanieczyszczonych, ale opróżnionych opakowań, nadających się do ponownego użycia, a także tych, których przeznaczeniem jest recykling.

Nasza firma jest wyspecjalizowaną i wykwalifikowaną firmą recyklingową zajmującą się serwisem, recyklingiem, wtórnym obrotem opakowań przemysłowych wielokrotnego użytku.

W myśl idei powstania opakowań wielokrotnego użytku podczas ich wieloetapowego mycia i czyszczenia nasza firma dba o jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko poprzez zastosowanie:

 • urządzeń, które zużywają małe ilości wody oraz energii,
 • należyte odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • mycie opakowań bez użycia środków chemicznych.

Również podczas odbioru opakowań, nasza firma przestrzega wszelkich przepisów związanych z ochroną środowiska. Przekazując nam swoje opakowania, możecie Państwo być spokojni o środowisko.

Odbiór opakowań przemysłowych – wymagane dane i informacje

 1. Dane posiadacza opakowań
 2. Rodzaj substancji ostatnio przewożonej w opakowaniu
 3. Adres odbioru oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za opakowania
 4. Preferowany termin odbioru
 5. Ilość zużytych opakowań
 6. Klasyfikacja (odpad lub pojemnik wielokrotnego użytku)

  Profesjonalny odbiór, recykling i ponowne wykorzystanie opakowań przemysłowych

  Odbiór opakowań odbywa się każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego bądź za pomocą faksu lub poczty elektronicznej – zgłoszenie musi zawierać wszystkie podane wyżej informacje.

  Transport opakowań odbywa się na koszt IBC SERVICE.

  Cena zakupu opakowań przez IBC SERVICE uzależniona jest od ich stanu technicznego.

  Bądź częścią działań na rzecz zrównoważonego rozwoju!