NÁKUP OBALŮ

Opakovaně použitelné průmyslové obaly byly vyvinuty s cílem chránit životní prostředí a přírodní zdroje a snížit spotřebu energie. Proto je tak důležitý profesionální servis těchto obalů.

Profesionální sběr, recyklace a opětovné použití průmyslových obalů


IBC SERVICE od zákazníka odebírá znečištěné, použité a kontaminované, ale vyprázdněné, opakovaně použitelné a recyklovatelné obaly.

Naše společnost je specializovaná a kvalifikovaná recyklační společnost pro servis, recyklaci a sekundární prodej opakovaně použitelných průmyslových obalů.

V souladu s myšlenkou vytváření opakovaně použitelných obalů při jejich vícestupňovém mytí a čištění zajišťuje naše společnost co nejmenší dopad na životní prostředí:

 • používáním zařízení, které spotřebovávají malé množství vody a energie,
 • správní likvidací a čištění odpadních vod,
 • mytí obalů bez použití chemikálií.

Také při sběru obalů dodržuje naše společnost všechny předpisy na ochranu životního prostředí. Když nám předáváte své obaly, můžete si být jisti, že je o životní prostředí dobře postaráno.

Sběr průmyslových obalů – požadované údaje a informace

 1. Údaje držitele obalu
 2. Typ látky naposledy přepravované v obalu
 3. Sběrná adresa a jméno osoby odpovědné za obaly
 4. Preferované datum sběru
 5. Množství použitých obalů
 6. Zařazení (odpad nebo opakovaně použitelný kontejner)

  Profesionální sběr, recyklace a opětovné použití průmyslových obalů


  Sběr obalů probíhá vždy po obdržení žádosti telefonicky, faxem nebo e-mailem – žádost musí obsahovat všechny výše uvedené informace.

  Náklady na dopravu hradí společnost IBC SERVICE.

  Pořizovací cena obalů IBC závisí na jejich stavu.

  Staňte se součástí aktivit pro udržitelný rozvoj!