Ochrana životního prostředí

Při péči o naše zákazníky se staráme také o svět.

Máme status recyklátora s možností vydávat doklady potvrzující recyklaci a všechna správní rozhodnutí potřebná k provozu. Podnikáme na základě povolení ke zpracování odpadů z obalů – rozhodnutí č. 2977/OS/2020 ze dne 13.11.2020 vydaného maršálkem Slezského vojvodství v Katovicích a oprávnění TDT č. TDT 420 – 5901 – 35/19 ze dne 03.10.2019 vydaného Technickým dozorem nad dopravou v Katovicích.

Provoz našeho závodu řídíme modelem uzavřeného cyklu.

Schéma hospodářství s uzavřeným okruhem.

Rozhodnutí o udělení povolení


k produkci odpadů