Home 9 Aktualności 9 IBC SERVICE – Lider Recyklingu 2020

IBC SERVICE – Lider Recyklingu 2020

sie 7, 2023

W dniu 23 listopada 2020 roku Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” od wielu lat aktywnie działająca w zakresie budowy systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, uhonorowała naszą firmę tytułem: „LIDERA RECYKLINGU 2020”, za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Nagroda ta przyznawana jest od kilku lat firmom, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju krajowego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.