Охорона довкілля

Піклуючись про наших клієнтів, ми дбаємо про світ.

Ми маємо статус переробника, завдяки чому ми можемо видавати документи, що підтверджують переробку (ДПР – Документ, що підтверджує переробку відходів упаковки) та будь-які адміністративні рішення, необхідні для провадження нашої діяльності. Ми здійснюємо свою діяльність на основі дозволу на переробку відходів упаковки – Рішення № 2977/OS/2020 від 13.11.2020 видане Маршалком Сілезького воєводства в Катовицях та дозволу ТДТ № TDT. 420 – 5901 – 35/19 від 03.10.2019 виданий Транспортно-технічною інспекцією Територіальним відділом в Катовицях.

Наш заклад працює за моделлю економіки замкненого циклу.

Схема економіки замкненого циклу

Рішення, що надає дозвіл на утворення відходів